Kubie Gold Assoc Logo

Kubie Gold Assoc

Please wait

INI SEBAHAGIAN DARIPADA SISTEM INI HANYA UNTUK ISU-ISU PENYELENGGARAAN ANDA YANG BERKAITAN DENGAN KAWASAN UMUM BANGUNAN

1 Apakah masalah yang dihadapi?
Sedang memuat...
2 Tambah gambar

Sila tambah sehingga 5 gambar, fail audio atau video (max: 6mb) untuk membantu menerangkan masalah itu.

3 Butir-butir alamat
4 Maklumat hubungan anda

Bangunan adalah kosong

Anda akan menimbulkan masalah terhadap bangunan yang kosong. Klik di sini untuk membangkitkan sesuatu isu bagi pihak penyewa pada sebarang hartanah yang diduduki

5 Mengesah dan menghantar