Kubie Gold Assoc Logo

Kubie Gold Assoc

Please wait

RHAN HON O'R SYSTEM YN UNIG AR GYFER EICH MATERION CYNNAL A CHADW AR YR ARDALOEDD CYMUNEDOL YR ADEILAD

1 Beth yw'r broblem?
Llwytho .....
2 Ychwanegu lluniau

Os gwelwch yn dda ychwanegu hyd at luniau 5, fideo neu ffeiliau sain (uchafswm: 6MB yr un) i helpu i egluro'r broblem.

3 Manylion Cyfeiriad
4 Eich manylion cyswllt

Eiddo'n wag

Rydych ar fin codi mater yn erbyn eiddo gwag. Cliciwch yma i godi mater ar ran tenant mewn eiddo a feddiannir

5 Cadarnhau ac anfon